Erfdelen, een alternatieve woonvorm

Sociaal, duurzaam en kleinschalig wonen op voormalige boerenerven 

Door erfdelen kunnen boeren die willen of moeten stoppen op hun eigen plek blijven wonen, en de nieuwe bewoners dichtbij de natuur. Het is een alternatieve woonvorm waarbij bewoners ook deels voor elkaar zorgen, met vier tot acht woningen op een boerenerf. Ik sprak met Pieter Parmentier, initiatiefnemer van het concept erfdelen.  

“Erfdelen is ontwikkeld aan de keukentafel omdat we in onze volgende levensfase graag: sociaal, duurzaam, kleinschalig en op het platteland willen wonen. Erfdelen is niet nieuw, het bestaat al honderden jaren, maar de huidige belangstelling ervoor is wel bijzonder en dat geldt ook voor de bijdrage die het levert aan de doorstroming op de woningmarkt en de vitaliteit van het platteland.”

Pieter Parmentier verbindt belangstellenden en deelt zijn kennis over erfdelen op zijn website Erfdelen.nl. Maar liefst 2600 belangstellenden hebben zich intussen gemeld. Daardoor ontstaan er in de voorkeursregio’s groepen. Om het concept verder onder de aandacht te brengen worden bijeenkomsten georganiseerd. 

Waarom erfdelen? 

  • Er is een grote vraag naar seniorenwoningen, maar de bouw blijft achter. Erfdelen bevordert de doorstroming.
  • Het concept past in de nieuwe norm die het ministerie van VWS onlangs presenteerde: zelf als het kan, thuis als het kan, digitaal als het kan. Langer thuis wonen vraagt om meer naar elkaar omkijken en voor elkaar zorgen. 
  • Het concept gaat eenzaamheid tegen. 
  • Erfdelen kan een oplossing bieden voor boeren die willen of moeten stoppen. 
  • Bij de ontwikkeling staat duurzaamheid voorop. Zo mogelijk hergebruik & renovatie van de boerderij, gezamenlijk gebruik van apparatuur en auto, verantwoord tuinieren en aandacht voor de natuur. 

Op dit moment wordt in Lettele in samenwerking met de gemeente Deventer gewerkt aan de ontwikkeling van één van de eerste erven volgens het erfdelen concept. In de gemeente Ede wordt ondertussen gewerkt aan drie erfdelen concepten. 

Maar het vraagt wel om geduld. “Het begint met het vormen van een groep, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Vervolgens moet er een geschikt erf gevonden worden, de gemeente moet bereid zijn mee te werken en dan is er nog de financiering. Niet eenvoudig, omdat het om een groepsinvestering gaat en vaak nog niet zeker is of de gemeente meewerkt aan de wijziging van een bestemmingsplan.” 

Veel belangstelling

Dat er veel belangstelling is voor het vernieuwende concept staat buiten kijf. Het concept is genomineerd voor de prijs Challenge Doorstroming in de provincie Utrecht, behaalde een tweede plaats bij de Vastgoedmarkt Woon Award en bij de Duurzame Dinsdagprijs en staat in 2022 weer in de Duurzame Top 100 van Trouw. Vanuit de Universiteit van Wageningen wordt onderzoek gedaan naar de maatschappelijke meerwaarde van erfdelen. 

Ondertussen schrijft Pieter Parmentier verder aan het basisboek Erfdelen, zijn website en verbindt mensen en organisaties om wonen met zorg op het platteland mogelijk te maken. Samen met de Rabobank wordt gewerkt aan een marktplaats voor vraag en aanbod van boerenerven. 

Wilt u meer weten over het concept erfdelen? Kent u boeren voor wie het interessant zou kunnen zijn, of wilt u zelf op het platteland wonen? Neem eens een kijkje op de website Erfdelen.nl

Op de hoogte blijven van ontwikkelingen en artikelen?

Volg Filica op Facebook en LinkedIn.

Terug naar boven