Particulier

Particuliere woonzorg

Particuliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen 

Op Filica vindt u zowel reguliere en particuliere woonzorg. Maar wat is nu precies particuliere woonzorg? We hebben de kenmerken die passen bij een particuliere zorginstelling voor ouderen voor u onder elkaar gezet. 

Kleinschalig wonen

De meeste particuliere zorginstellingen zijn kleinschalig. Van nieuwbouwpanden tot luxe villa’s. Daardoor woont u in een klein gezelschap en is er veel persoonlijke aandacht. Er is ruimte voor privacy, maar ook voor gezelschap in een huiselijke setting. Er wordt vaak een hoog niveau van service en gastvrijheid nagestreefd. Van medewerkers vraagt deze kleinschalige setting een andere benadering, waarbij zij vaak zelfstandiger en meer allround werken. 

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg moet aan wettelijke eisen voldoen. Deze eisen zijn voor reguliere en particuliere woonzorg gelijk. In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vastgelegd wat we verstaan onder goede zorg en wat u mag verwachten van verpleeghuiszorg. Jaarlijks evalueert een zorginstelling de kwaliteit en wordt er een kwaliteitsplan geschreven voor het nieuwe jaar. Op Filica vindt u, indien aanwezig, bij elke locatie een directe link naar het kwaliteitsjaarverslag. 

Zorgaanbod

Aan de zorg die geboden wordt in een particuliere instelling zit mogelijk een bovengrens. De organisatie is vaak klein. Het kan voorkomen dat zware of complexe zorg niet geleverd kan worden. Een verhuizing naar een regulier verpleeghuis is dan alsnog noodzakelijk. Particuliere instellingen gaan wel vaak samenwerkingen aan om zoveel mogelijk expertise te kunnen bieden. 

Wat kost wonen in een particulier verzorgingshuis of verpleeghuis?

Wat betreft de financiën is wonen en zorg in een particuliere zorginstelling altijd gescheiden. De kosten zijn vaak verdeeld in huur, servicekosten en zorgkosten. Een deel van de particuliere woonzorg richt zich expliciet op het hogere segment. Huur- en servicekosten varieren van € 2000,-  tot € 5000,-  per maand. Maar er komen steeds meer particuliere initiatieven gericht op ouderen met een (hoog) middeninkomen en een aantal richt zich op senioren met een laag inkomen of alleen AOW. 

In een particuliere instelling wordt u gezien als zelfstandig bewoner. U krijgt zorg vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) via het VPT (volledig pakket thuis) of PGB (Persoons Gebonden Budget). Iedereen die zorg krijgt vanuit de WLZ betaalt een eigen bijdrage, gebaseerd op uw inkomen en vermogen. Er bestaat een lage en een hoge eigen bijdrage. De eerste vier maanden in een zorginstelling betaalt u altijd de lage eigen bijdrage, in 2022 maximaal €913,20 per maand. De hoge eigen bijdrage bedraagt in 2022 maximaal €2506,00 per maand. Bij gebruik van het VPT of PGB in een particuliere instelling blijft u na vier maanden een lage eigen bijdrage betalen, anders dan in een reguliere instelling. Wanneer u veel eigen vermogen hebt, wordt het verschil in kosten tussen particulier en regulier aanbod daardoor kleiner. 

Lees meer informatie over: waar regelt u wat? 

Terug naar boven

Cookies op Filica.nl

Filica maakt gebruik van functionele en analytische cookies om een goed werkende versie van deze site aan te kunnen bieden. Meer over cookies en privacy

Sluiten