Regulier

Reguliere woonzorg

Op Filica kunt u een keuze maken tussen reguliere en particuliere woonzorg. Hieronder leest u wat de kenmerken zijn van reguliere woonzorg. 

Variatie 

Reguliere verpleeghuizen kunnen behoorlijk van elkaar verschillen. Ook binnen één zorgorganisatie is veel variatie tussen locaties. Er zijn grootschalige locaties met veel bewoners en faciliteiten, maar ook steeds vaker ontwikkelen reguliere instellingen kleinschalig wonen. Daarnaast komen er veel nieuwe locaties bij en worden oudere verpleeghuizen verbouwd of vervangen door nieuwbouw. 

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg moet aan wettelijke eisen voldoen. Deze eisen zijn voor reguliere en particuliere woonzorg gelijk. In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vastgelegd wat we verstaan onder goede zorg en wat u mag verwachten van verpleeghuiszorg. Jaarlijks evalueert een zorginstelling de kwaliteit en wordt er een kwaliteitsplan geschreven voor het nieuwe jaar. Op Filica vindt u, indien aanwezig, bij elke locatie een directe link naar het kwaliteitsjaarverslag. 

Zorgaanbod

Door de grootte van de organisatie hebben reguliere verpleeghuizen veel deskundigheid in huis. U kunt daarbij denken aan een maatschappelijk werker, specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist. Ook is er vaak ruimte voor bijvoorbeeld revalidatie en palliatieve zorg. 

Eigen bijdrage verzorgingshuis en verpleeghuis

Alleen bij reguliere instellingen is het volledige pakket van WLZ-zorg met verblijf in natura mogelijk. Vanuit dit pakket worden zowel de zorg, het verblijf en de medische behandelingen betaald. U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg, afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent uw eigen bijdrage en stuurt u maandelijks een factuur. Wanneer u in een zorginstelling gaat wonen betaalt u in de eerste vier maanden altijd de lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u meestal de hoge eigen bijdrage. Er zijn een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer uw partner nog thuis woont, meer informatie hierover leest u op de website van het CAKEr is een maximumbedrag voor de hoge eigen bijdrage. U betaalt in 2022 nooit meer dan € 2.506,00 hoge eigen bijdrage per maand. Met de rekenhulp van het CAK kunt u zelf alvast uw eigen bijdrage berekenen. 

Lees meer informatie over: waar regelt u wat? 

Het ontstaan van bejaardenhuizen en verpleeghuizen 

Tot het begin van de twintigste eeuw worden armen, zieken en ouderen vooral opgevangen in kloosters en gasthuizen. Later komen er ziekenhuizen en specifieke instellingen voor ouderen, zieken en psychiatrische patiënten. Maar ook dan zijn er nog weinig voorzieningen voor ouderen. Wie niet door zijn kinderen verzorgd wordt, leeft vaak eenzaam en verwaarloosd. 

Na de Tweede Wereldoorlog bouwt Nederland flink aan de verzorgingsstaat. Met de AOW wordt een sociaal minimum ingevoerd en kan iedereen naar het bejaardentehuis. In de jaren zestig groeit het aantal ouderen enorm. De Wet op de Bejaardenoorden in 1963 zorgt ervoor dat de ouderenzorg wordt gereguleerd. Er worden veel bejaardentehuizen gebouwd. 

In 1968 wordt de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) ingevoerd, met als doel de gehele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten, zoals onder andere het verblijf in een verpleeghuis. Verpleeg- en verzorgingshuizen worden dan bijna volledig gefinancierd vanuit de AWBZ. 

Terug naar boven

Cookies op Filica.nl

Filica maakt gebruik van functionele en analytische cookies om een goed werkende versie van deze site aan te kunnen bieden. Meer over cookies en privacy

Sluiten