Wat is een zorgprofiel?

Het zorgprofiel omschrijft welke zorg iemand nodig heeft. 

Zorgprofielen WLZ

De Wet Langdurige Zorg (WLZ) geldt voor de sector verpleging en verzorging, (licht) verstandelijk of lichamelijk gehandicapt, zintuiglijk gehandicapt en de GGZ. Elke sector heeft eigen zorgprofielen. U vindt hier meer informatie over de zorgprofielen voor verpleging en verzorging. 

Een zorgprofiel, van wie krijg je dat?

Het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg, bepaalt welk zorgprofiel het beste bij u past en beslist daarmee of u een zorgindicatie krijgt voor de wet langdurige zorg (WLZ). U kunt de indicatie aanvragen bij het CIZ. 

De zorg indicatie hebt u nodig om in een verpleeghuis te wonen of thuis zorg te ontvangen. In particuliere instellingen kunt u soms ook al zonder zorgindicatie terecht. Binnen zes weken na de beoordeling van het CIZ ontvangt u een brief waarin staat of u in aanmerking komt voor een indicatie: het indicatiebesluit. Hierin staat welke zorg u krijgt en waarom. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit door naar het zorgkantoor in uw regio. Lees meer over het regelen van zorg

Welke zorgprofielen zijn er?

In de langdurige zorg voor de sector Verpleging en Verzorging gelden deze zorgprofielen:

  • Zorgprofiel 4, VV4: Beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging
  • Zorgprofiel 5, VV5: Beschermd wonen met intensieve dementiezorg
  • Zorgprofiel 6, VV6: Beschermd wonen met intensieve verzorging en verpleging
  • Zorgprofiel 7, VV7: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding
  • Zorgprofiel 8, VV8: Beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op verzorging/verpleging
  • Zorgprofiel 9, VV9: Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging 

(bron zorgprofielen: Rijksoverheid

Indicatie voor verpleeghuis of verzorgingshuis

Bewoners in een verpleeghuis hebben een zorgprofiel 4 of hoger. Het beleid in Nederland is er op gericht zo lang mogelijk thuis te wonen. Een zorgindicatie 4 betekent niet meer automatisch opname in een verpleeghuis. Vaak wordt er eerst gekeken of er wijkverpleging en ondersteuning thuis ingezet kan worden. Op Filica vindt u verzorgingshuizen en verpleeghuizen waar u kunt wonen met 24 uur per dag verzorging en verpleging. U kunt zoeken op zorgvraag, gerelateerd aan de zorgprofielen. 

Hulp of advies nodig bij het aanvragen van een zorg indicatie? 

Een casemanager dementie, cliëntondersteuner, of mantelzorg makelaar helpt u graag. 

Praktische info

Terug naar boven