Hulp van een casemanager dementie, cliëntondersteuner of mantelzorgmakelaar

Wanneer u te maken krijgt met langdurige zorg moet er vaak veel geregeld worden. Daar kunt u ondersteuning en advies bij krijgen. 

Casemanager Dementie

Wanneer uw naaste de diagnose dementie krijgt, is het mogelijk om begeleiding te krijgen van een casemanager dementie. Zij geven informatie over dementie, bieden emotionele ondersteuning, geven adviezen over de omgang met iemand met dementie en bieden ondersteuning bij het regelen van zorg. De huisarts, wijkverpleegkundige of zorgverzekeraar kan u doorverwijzen naar een organisatie die het casemanagement regelt. 

Vergelijk huizen met dementiezorg in uw regio. 

Cliëntondersteuner

Een cliëntondersteuner kan hulp en ondersteuning bieden bij het regelen van zorg. Zij denken met u mee en kennen de weg. Iedereen heeft recht op ondersteuning. Cliëntondersteuning is gratis en onafhankelijk.

Waar vindt u een cliëntondersteuner?

  1. Hebt u nog geen WLZ-indicatie, dan kunt u via uw gemeente cliëntondersteuning krijgen. Zo kunt u bijvoorbeeld geholpen worden met uw wlz-aanvraag. Bekijk waar u in uw gemeente terecht kunt. 
  2. Hebt u al een WLZ indicatie, dan kunt u contact opnemen met het zorgkantoor in uw regio. U kunt het zorgkantoor bellen voor advies en informatie rondom het regelen van langdurige zorg. Zij kunnen u vertellen wat een cliënt ondersteuner voor u kan betekenen, maar ook wat er voor mantelzorgers geregeld kan worden. Het zorgkantoor in uw regio kan bijvoorbeeld advies geven over het inzetten van tijdelijk vervangende zorg (respijtzorg).

U kunt voor cliënt ondersteuning langdurige zorg ook zelf contact opnemen met een organisatie. Zij kunnen zorgvragers en mantelzorgers ondersteunen bij het regelen van zorg en mantelzorgvragen. Op de website van de organisaties kunt u zien in welke regio's zij actief zijn. 

Mantelzorg Makelaar 

Een mantelzorgmakelaar biedt ondersteuning aan mantelzorgers bij het regelen en uitzoeken van zaken op het gebied van wonen, zorg, financiën en het combineren van werk/ mantelzorg. Je zou kunnen zeggen dat een mantelzorg makelaar ook een cliënt ondersteuner is, met extra ondersteuning voor de mantelzorger. U kunt bij uw gemeente informeren naar de mogelijkheden voor een mantelzorgmakelaar, steeds meer gemeenten vergoeden de inzet van een mantelzorgmakelaar. Soms wordt een mantelzorgmakelaar ook vanuit een aanvullende zorgverzekering vergoed. Vind een zelfstandige mantelzorg makelaar in uw regio. 

Lees meer over wat u moet regelen voor de opname in een verpleeghuis

Praktische info

Terug naar boven