Checklist voor uw eerste bezoek aan een verzorgingshuis of verpleeghuis

Wanneer u voor het eerst een verpleeghuis bezoekt is het prettig vooraf te weten waar u op kunt letten en wat u kunt vragen. 

Hebt u nog geen keuze gemaakt voor een verpleeghuis? Vergelijk verpleeghuizen, of zoek specifieker, bijvoorbeeld op verpleeghuizen voor dementiezorg of particuliere woonzorg

We hebben een aantal punten voor u onder elkaar gezet: 

 • Sfeer in het huis
 • Wat kan de zorginstelling bieden?
 • Grootte van de kamers en of u uw eigen kamer kunt inrichten 
 • Welke verschillende soorten medewerkers zijn aanwezig in de zorginstelling? (helpenden, verzorgenden, maatschappelijk werker, specialist ouderengeneeskunde)  
 • Hoe organiseert de organisatie de continuiteit van zorg en hoe wordt er gekeken naar de inzet van tijdelijk personeel
 • Rol en betrokkenheid van mantelzorgers en vrijwilligers
 • Is er een cliëntenraad, wat is hun rol en hoe kunt u hen bereiken? 
 • Samenstelling van de bewoners
 • Het dagritme
 • Activiteiten die worden georganiseerd 
 • Eventuele extra kosten voor de wasserij of tv-abonnement
 • Kunt u in de instelling blijven wonen als uw lichamelijke gezondheid achteruit gaat, of als u dement wordt? 
 • Levensbeschouwelijke zaken en hoe de zorginstelling hier mee omgaat 

De Patiënten Federatie heeft speciaal hiervoor een folder gemaakt: ‘kennismaken met het verpleeghuis’. In deze folder vindt u een duidelijk overzicht met vragen die u kunt stellen. 

Bekijk een compleet overzicht met vragen op de website van de Patiënten Federatie

Hebt u bijna een keuze gemaakt? Lees alvast waar u aan moet denken voor de verhuizing naar verpleeghuis

Praktische info

Terug naar boven