Somatische zorg

Wat betekent somatiek? 

Somatiek betekent letterlijk lichamelijk. Somatische zorg is lichamelijke zorg. Als u of iemand die u kent een somatische aandoening heeft en thuis wonen niet meer gaat, is een somatisch verpleeghuis misschien een goede optie om in overweging te nemen. 

Vergelijk verpleeghuizen voor lichamelijke zorg

Somatische zorg

In een somatisch verpleeghuis wordt zorg geboden aan mensen met een somatische aandoening, lichamelijke zorg. Het zijn aandoeningen die te maken hebben met het lichaam, zoals hart- en vaatziekten, reuma, longaandoeningen, nierfalen en kanker. Er is 24-uurs zorg en ondersteuning, vaak met medische behandelingen. 

Somatische afdeling in een verpleeghuis

Soms is er een speciale afdeling in het verpleeghuis voor somatische zorg. Een somatische afdeling in een verpleeghuis is een afdeling die zich richt op het verzorgen en behandelen van mensen met lichamelijke aandoeningen. 

Deskundige medewerkers op een somatische afdeling zorgen ervoor dat bewoners de juiste behandeling en verzorging krijgen. Met aandacht voor zowel het fysieke als emotionele welzijn van de bewoners. 

Bent u of iemand die u kent op zoek naar een verzorgingshuis of verpleeghuis met somatische zorg?

Bekijk in welke zorginstelling u terecht kunt met een somatische zorgvraag

Wat is het verschil tussen somatiek en pg? 

Somatiek en psychogeriatrie (pg) zijn twee medische disciplines die zich bezighouden met de gezondheid en het welzijn van oudere volwassenen. Ze werken soms samen, maar richten zich op verschillende dingen en hebben verschillende doelen en benaderingen. 

Somatiek is de medische discipline die zich bezighoudt met het lichaam en de ziektes die het lichaam kunnen aantasten. Denk hierbij aan hartaandoeningen, diabetes, kanker en andere chronische aandoeningen. Het doel van somatische zorg is om ervoor te zorgen dat mensen zo gezond mogelijk blijven en om ervoor te zorgen dat ze zo lang mogelijk een goede kwaliteit van leven hebben. 

Psychogeriatrie is de medische discipline die zich bezighoudt met de geestelijke gezondheid van ouderen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om dementie. Het doel van psychogeriatrische zorg is om ervoor te zorgen dat ouderen mentaal gezond blijven en om hun kwaliteit van leven te verbeteren. 

Vind een woonzorglocatie voor somatiek

Deze website geeft een landelijk overzicht van verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Zo vindt u eenvoudig een verpleeghuis met somatische zorg bij in de buurt. 

Verzorgingshuis of verpleeghuis gericht op somatische zorg 

Praktische info

Terug naar boven