Verpleeghuis voor senioren met dementie vinden

Vergelijk verzorgingshuizen en verpleeghuizen met dementiezorg 

Kleinschalig wonen met dementie

U zoekt een verzorgingshuis of verpleeghuis om beschermd te wonen met dementiezorg. In de ouderenzorg wordt dit ook wel psychogeriatrische zorg (pg), geestelijke verzorging of dementiezorg genoemd. Vaak wordt deze zorg geboden in een kleinschalige woonvorm. Bekijk particuliere verpleeghuizen met dementiezorg of reguliere verpleeghuizen gericht op dementie

Indicatie bij dementie

Indicatie zorgprofiel: VV5 of VV7. Een zorgprofiel beschrijft de zorgbehoefte. VV staat voor Verpleging & Verzorging. VV5 houdt in: beschermd wonen met intensieve dementiezorg en VV7: beschermd wonen met zeer intensieve zorg, vanwege specifieke aandoeningen, met de nadruk op begeleiding.

Wilt u meer weten over dementie, over hoe je het herkent en hoe je omgaat met dementie, kijk dan op de website van Alzheimer Nederland

Filica heeft ook verzorgingshuizen en verpleeghuizen voor lichamelijke zorg in kaart gebracht. 

Terug naar boven