Verzorgingshuis vinden bij u in de buurt

Vergelijk verzorgingshuizen in uw regio en vind een nieuwe plek om te wonen met dagelijkse begeleiding en uitgebreide verzorging. 

Zorgprofiel 4, VV4

Zorgindicatie 4, beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging (VV4). Een zorgprofiel beschrijft de zorgbehoefte. VV staat voor Verpleging & Verzorging. 

Overgangsfase

Een VV4 indicatie betekent niet altijd meer opname in een regulier verzorgingshuis of verpleeghuis. Voor een VV4 indicatie geldt vaak dat u thuis zorg krijgt, tenzij een (tijdelijke) opname noodzakelijk is. De zorg thuis moet wel doelmatig en verantwoord georganiseerd kunnen worden. 

Verzorgingshuizen en verpleeghuizen richten zich steeds meer op zwaardere zorgvragen. Dit komt doordat het aantal ouderen in Nederland groeit en de zorg anders georganiseerd wordt. 

Wat zijn andere mogelijkheden?

  • Thuis blijven wonen met VPT

Steeds meer zorgorganisaties bieden zorg thuis aan via het VPT (Volledig Pakket Thuis). Bij een Volledig Pakket Thuis krijgt u een volledig pakket aan ondersteuning en zorg vanuit de zorgorganisatie, maar u woont thuis. Naast verpleging en verzorging hebt u dan ook recht op begeleiding (individueel of in een groep), ondersteuning in het huishouden en maaltijden. Daarnaast kan tijdelijk logeeropvang geregeld worden en regelt de organisatie eventueel vervoer van en naar de dagbegeleiding of dagbehandeling.

Het VPT valt onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg), waarvoor u een zorgindicatie nodig hebt. Dat is anders dan wijkverpleging, waarbij het gaat om handelingsgerichte zorg aan een thuiswonende. Wijkverpleging wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet, hiervoor is geen indicatie nodig. 

  • Verhuizen naar een geclusterde woonvorm waar u kunt wonen met een VPT of PGB. Soms liggen deze geclusterde woonvormen naast of vlakbij een verzorgingshuis of verpleeghuis. U kunt ook zoeken naar een particulier verzorgingshuis

Aan welke zorg moet ik denken bij VV4?

U hebt dagelijks hulp nodig bij uw persoonlijke verzorging. U moet 24 uur per dag een beroep kunnen doen op zorg en begeleiding. Het kan bijvoorbeeld zijn dat u vaak valt of hulp nodig heeft wanneer u naar het toilet gaat. Ook heeft u hulp nodig bij het invullen van uw dag, het maken van afspraken en onderhouden van contacten. 

Filica heeft ook verpleeghuizen met dementiezorg en verpleeghuizen met lichamelijke zorg in kaart gebracht. 

Terug naar boven