Waar regel ik wat voor de opname in een verpleeghuis

Wanneer u of uw naaste meer zorg nodig heeft, komt er veel op u af. Wat is nodig voor de opname in een verzorgingshuis of verpleeghuis? Hier vindt u een kort overzicht van de organisaties en afkortingen waar u mee te maken krijgt. 

Wie geeft een zorgindicatie af?

Om te beoordelen welke zorg u nodig heeft, maakt het CIZ, het Centrum Indicatiestelling Zorg, een zorgprofiel voor u. Het CIZ beslist daarmee of u een zorg indicatie krijgt voor de wet langdurige zorg (WLZ). U moet de indicatie aanvragen bij het CIZ. 

De indicatie hebt u nodig om in een verpleeghuis te wonen of thuis zorg te ontvangen. In particuliere instellingen kunt u soms ook al zonder indicatie terecht. Binnen zes weken na de beoordeling van het CIZ ontvangt u een brief waarin staat of u in aanmerking komt voor een indicatie: het indicatiebesluit. Hierin staat welke zorg u krijgt en waarom. Het CIZ stuurt het indicatiebesluit door naar het zorgkantoor in uw regio. 

Bekijk een korte video met uitleg over het CIZ

Wat is de WLZ?

Iedereen in Nederland heeft een zorgverzekering, dat is verplicht. Vanuit de zorgverzekering worden bijvoorbeeld kosten van de huisarts, het ziekenhuis of medicijnen vergoed. Maar als u blijvend 24 uur per dag zorg nodig hebt, worden deze kosten niet vergoed vanuit de zorgverzekering. Deze worden betaald vanuit de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. Klik om meer te lezen over de Wet Langdurige Zorg

Wat is een zorgkantoor? 

Het zorgkantoor organiseert de uitvoering van de WLZ. Zij regelen de langdurige zorg voor u in uw regio. U kunt ook bij hen terecht met vragen en advies. Wilt u meer weten over wat een zorgkantoor precies doet? Bekijk deze video 

Welke zorgkantoren zijn er in Nederland? 

Elke regio in Nederland heeft een eigen zorgkantoor. Wilt u weten welk zorgkantoor bij uw regio hoort? Vind het zorgkantoor voor uw regio

Wat is het verschil tussen 'zorg in natura' en 'PGB'?

In de WLZ kunt u kiezen voor zorg in natura of een PGB, een persoonsgebonden budget. Bij zorg in natura kiest u uit een lijst met zorgverleners. De zorgverlener (bijv. het verpleeghuis) stemt vervolgens met u af welke zorg u nodig hebt en het zorgkantoor en de zorgverleners regelen vervolgens alle afspraken en administratie. Er zijn drie soorten zorg in natura: 

  • Zorg in een zorginstelling
  • Zorg aan huis via 1 zorgaanbieder: Volledig Pakket Thuis
  • Zorg aan huis via meer zorgaanbieders: Modulair Pakket Thuis 

U kunt er ook voor kiezen om de zorg zelf in te kopen en te organiseren, in dit geval kiest u voor een PGB. Bij een PGB regelt u zelf de afspraken en administratie met zorgverleners.

Wat is de eigen bijdrage voor de WLZ? 

Het zorgkantoor stuurt uw gegevens door naar het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. Hier hoeft u niets voor te doen. Eén van de belangrijkste taken van het CAK is het innen en berekenen van de eigen bijdragen voor zorg voor de WLZ.

Van het CAK ontvangt u een startbrief, zo weet u dat uw gegevens binnen zijn. U controleert of alle gegevens kloppen. Het CAK vraagt uw vermogen en inkomen op bij de belastingdienst en stuurt u een brief met de hoogte van uw eigen bijdrage: de beschikking. Vanaf dan ontvangt u maandelijks een factuur. Lees meer over de hoogte van de eigen bijdrage van het CAK

Bereken alvast zelf uw eigen bijdrage met de rekenhulp van het CAK

Hulp bij het regelen van langdurige zorg 

Het organiseren en regelen van zorg kan best ingewikkeld zijn. U krijgt te maken met verschillende organisaties en iedere situatie is anders. U kunt hulp en advies krijgen bij het regelen van zorg. Lees meer over hulp van een casemanager dementie of cliënt ondersteuner

Praktische info

Terug naar boven