Hoeveel bedraagt de eigen bijdrage WLZ in 2022?

1. Kosten voor een verpleeghuis of verzorgingshuis in 2022

De zorg in het verpleeghuis wordt betaald vanuit de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. Een deel daarvan betaalt u zelf via een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage verschilt per persoon.

Kosten regulier verpleeghuis

Bij reguliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen worden zorg, verblijf en behandelingen vaak vanuit één pakket betaald. Dat heet 'verblijf in natura' van de WLZ. U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

In de basis zijn eten en drinken, het schoonhouden van de woonruimte, gas/water/licht inbegrepen in het verblijf. Een inboedelverzekering komt voor eigen rekening, net zoals een bezoek aan de kapper, het aanschaffen van verzorgingsproducten (zoals shampoo en tandpasta), wasservice en uitstapjes buiten het verpleeghuis. 

Kosten particulier verpleeghuis

Bij particuliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen is wonen en zorg altijd gescheiden. U betaalt huur voor uw woning en servicekosten. Voor de zorgkosten betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. U krijgt zorg vanuit de WLZ via het VPT (Volledig pakket thuis) of PGB (Persoonsgebonden Budget). 

-> Vind een verzorgingshuis of verpleeghuis bij u in de buurt

2. Hoeveel bedraagt de eigen bijdrage in een verpleeghuis?

Er is een lage en een hoge eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage voor een verzorgingshuis is in 2022 minimaal €174,- en maximaal € 913,20 per maand. De hoge eigen bijdrage is maximaal €2560,- per maand in 2022. 

Wat is het verschil tussen een lage en een hoge eigen bijdrage?

Tijdens de eerste vier maanden in een zorginstelling betaalt u altijd de lage eigen bijdrage.

Na deze vier maanden betaalt u doorgaans de hoge eigen bijdrage. Maar dat is anders bij gebruik van een Volledig Pakket Thuis of Persoonsgebonden Budget in een particuliere instelling. Dan blijft u ook na vier maanden de lage eigen bijdrage betalen.

Wanneer u een hoog inkomen hebt en veel eigen vermogen, is de eigen bijdrage groot. In verhouding wordt het verschil van de totale kosten van het verblijf in een reguliere instelling (met hoge eigen bijdrage) en een particuliere instelling (met vaak hogere huren en servicekosten, maar lage eigen bijdrage) daardoor kleiner.

Wat zijn uitzonderingen voor het betalen van een hoge eigen bijdrage?

 • Zoals hierboven beschreven: wanneer u gebruik maakt van het volledig pakket thuis of persoonsgebonden budget (PGB), denk aan wonen in een particuliere woonzorglocatie.
 • Wanneer u in een zorginstelling woont en uw partner thuis. Maar let op: wanneer u niet getrouwd bent of geregistreerd partner, of AOW ontvangt voor ongehuwden, dan heeft u voor de berekening van de eigen bijdrage geen partner en blijft u de hoge eigen bijdrage betalen.
 • Wanneer u regelmatig kosten maakt voor de opvoeding van een kind.

Hoe bereken je de eigen bijdrage voor het verpleeghuis?

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent en int de eigen bijdrage voor de zorg vanuit de WLZ. Op de website van CAK vindt u een rekentool waarmee u in een inschatting krijgt van de eigen bijdrage. Let op, het gaat om een inschatting. 

 

3. Rekentool CAK, welke gegevens hebt u nodig voor een proefberekening? 

Voor de berekening van de eigen bijdrage gebruikt het CAK uw gegevens van 2 jaar terug, op 1 januari. Bijvoorbeeld: voor de berekening van de eigen bijdrage voor 2022 wordt gekeken naar uw inkomen en eigen vermogen op 1 januari 2020. 

 • Uw verzamelinkomen 

Het verzamelinkomen vindt u op uw aangifte inkomstenbelasting voor de belastingdienst. Het is het totaal van uw jaarinkomen uit box 1, 2 en 3. In box 1 vallen uw inkomsten uit werk, een uitkering of uw eigen woning. In box 2 vallen uw inkomsten uit aandelen of dividenden (van toepassing wanneer u een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie hebt), en in box 3 vallen uw opbrengsten uit sparen en beleggen. Hebt u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan, dan is er alleen een belastbaar loon bekend. De belastingdienst geeft deze gegevens door aan het CAK.

 • Grondslag sparen en beleggen  

Het CAK kijkt voor het bepalen van uw eigen vermogen naar de ‘grondslag sparen en beleggen’. De grondslag sparen en beleggen staat op uw aangifte inkomstenbelasting. Het is het eigen vermogen in box 3 (spaargeld, aandelen of een tweede woning) min het heffingsvrije vermogen. 

Hoeveel spaargeld mag ik hebben wanneer ik naar het verpleeghuis ga? 

Het is een veel gestelde vraag. In 2020 was het heffingsvrije vermogen €30.846,- per persoon. Hebt u meer spaargeld, dan telt dit mee voor de berekening van uw eigen bijdrage. Omdat het CAK rekent met de cijfers van 2 jaar terug, gebruikt u ook het heffingsvrije vermogen van 2 jaar terug. In 2021 is het heffingsvrije vermogen vastgesteld op €50.000,- en in 2022 €50.650,-. 

Berekenen van de lage eigen bijdrage 

U vult in de rekentool van het CAK een aantal gegevens in. Als eerste vult u in voor welk jaar u de bijdrage wilt berekenen. Wanneer u op zoek bent naar een particuliere zorginstelling, kiest u vervolgens voor ‘Hulp of zorg thuis’, en daarna voor ‘Volledig Pakket Thuis’. Voor een verblijf in een regulier verpleeghuis kiest u voor ‘Zorg in een instelling’. 

U vult uw persoonsgegevens en financiële gegevens in, zoals uw verzamelinkomen en de grondslag sparen en beleggen. Hebt u een eenmalige vergoeding voor letselschade ontvangen die meetelt bij het vermogen in box 3, dan kunt u dit bedrag invullen, het wordt dan afgetrokken van uw vermogen. Op basis van uw geboortedatum, en die van uw eventuele partner, wordt berekend of u recht heeft op de korting niet- pensioengerechtigde leeftijd. 

Berekening lage eigen bijdrage: 

Stap 1. Bereken uw bijdrageplichtige inkomen. Dat is uw verzamelinkomen (of belastbaar loon) plus 4% bijtelling vermogen, min eventuele 'compensatie vervallen ouderentoeslag'. 

 • Bijtelling vermogen is 4% van de ‘grondslag sparen en beleggen’, min eventuele korting niet-AOW-gerechtigde-leeftijd en min eventuele vrijstelling letselschadevergoeding. 
 • Compensatie vervallen ouderentoeslag: Heeft u de AOW-leeftijd bereikt, en inkomsten uit sparen of beleggen, dan heeft u mogelijk recht op de compensatie ouderentoeslag. Dit is een extra aftrek. 
 • Bij de eigen bijdrage voor een pgb of modulair pakket thuis krijgt u mogelijk extra aftrek. 

Stap 2. De lage eigen bijdrage is 10% van uw bijdrageplichtige inkomen. Door dit bedrag door 12 te delen krijgt u de eigen bijdrage per maand. 

 

Berekenen van de hoge eigen bijdrage

Voor het berekenen van de hoge eigen bijdrage wordt eerst het beschikbaar inkomen bepaald. 

Stap 1. Bereken het beschikbaar inkomen. Dat is uw verzamelinkomen (of belastbaar loon) en dat van uw eventuele partner, min de verschuldigde inkomstenbelasting (of loonheffing), min een vastgesteld bedrag voor zak- en kleedgeld, min uw premie zorgverzekering, min een aftrek op basis van uw leeftijd, en indien van toepassing, min 15% van de inkomsten uit tegenwoordige arbeid. 

Stap 2. De hoge eigen bijdrage is het beschikbaar inkomen min eventuele ‘aftrek beschikbaar inkomen’ en eventuele ‘compensatie vervallen ouderentoeslag’, plus 4% bijtelling vermogen. Door de uitkomst hiervan door 12 te delen krijgt u de eigen bijdrage per maand. 

 • Aftrek beschikbaar inkomen: Is uw beschikbaar inkomen hoger dan een bepaald bedrag (dit wordt de vrijstellingsgrens genoemd) dan geldt er een extra aftrek van de hoge eigen bijdrage. 
 • Compensatie vervallen ouderentoeslag: Heeft u de AOW-leeftijd bereikt, en inkomsten uit sparen of beleggen, dan heeft u mogelijk recht op de compensatie ouderentoeslag. Dit is een extra aftrek. 
 • Bijtelling vermogen is 4% van de ‘grondslag sparen en beleggen’, min eventuele korting niet-AOW-gerechtigde-leeftijd en min eventuele vrijstelling letselschadevergoeding. 

Met behulp van de rekentool van het CAK kunt u een inschatting krijgen van de eigen bijdrage. Komt u er niet helemaal uit, kijk dan ook eens bij veel gestelde vragen op de website van het CAK.  

Lees verder over de Wet Langdurige Zorg of Waar regelt u wat?

Praktische info

Terug naar boven

Cookies op Filica.nl

Filica maakt gebruik van functionele en analytische cookies om een goed werkende versie van deze site aan te kunnen bieden. Meer over cookies en privacy

Door op 'accepteren en doorgaan' te klikken stemt u in met het gebruik van aanvullende marketingcookies. Het tonen van advertenties op maat draagt bij aan het instandhouden van deze website. 

Accepteren en doorgaan Instellingen