Hoeveel bedraagt de eigen bijdrage WLZ in 2024?

1. Kosten voor een verpleeghuis of verzorgingshuis in 2024

De zorg in het verpleeghuis wordt betaald vanuit de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. Een deel daarvan betaalt u zelf via een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage verschilt per persoon.

Kosten regulier verpleeghuis

Bij reguliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen worden zorg, verblijf en behandelingen vaak vanuit één pakket betaald. Dat heet 'verblijf in natura' van de WLZ. U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

In de basis zijn eten en drinken, het schoonhouden van de woonruimte, gas/water/licht inbegrepen in het verblijf. Een inboedelverzekering komt voor eigen rekening, net zoals een bezoek aan de kapper, het aanschaffen van verzorgingsproducten (zoals shampoo en tandpasta), wasservice en uitstapjes buiten het verpleeghuis. 

Kosten particulier verpleeghuis

Bij particuliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen is wonen en zorg altijd gescheiden. U betaalt huur voor uw woning en servicekosten. Voor de zorgkosten betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen. U krijgt zorg vanuit de WLZ via het VPT (Volledig pakket thuis) of PGB (Persoonsgebonden Budget). 

-> Vergelijk verzorgingshuizen of verpleeghuizen bij u in de buurt


2. Hoeveel bedraagt de eigen bijdrage in een verpleeghuis in 2024?

Er is een lage en een hoge eigen bijdrage. De lage eigen bijdrage voor een verzorgingshuis of verpleeghuis is in 2024 minimaal €200,40 en maximaal € 1052,20 per maand. Maakt u gebruik van een modulair pakket thuis (MPT) of Persoonsgebonden Budget (PGB) dan bedraagt de lage eigen bijdrage minimaal € 28,60 en maximaal € 880,40 per maand. De hoge eigen bijdrage is maximaal € 2887,40,- per maand in 2024. 

Wat is het verschil tussen een lage en een hoge eigen bijdrage?

Tijdens de eerste vier maanden in een zorginstelling betaalt u altijd de lage eigen bijdrage.

Na deze vier maanden betaalt u doorgaans de hoge eigen bijdrage. Maar dat is anders bij gebruik van een Volledig Pakket Thuis of Persoonsgebonden Budget (PGB) in een particuliere instelling. Dan blijft u ook na vier maanden de lage eigen bijdrage betalen. Bij een PGB wordt het eigen bijdrage PGB genoemd. 

Wanneer u een hoog inkomen hebt en veel eigen vermogen, is de eigen bijdrage groot. In verhouding wordt het verschil van de totale kosten van het verblijf in een regulier verpleeghuis (met hoge eigen bijdrage) en een particulier verpleeghuis (met vaak hogere huren en servicekosten, maar lage eigen bijdrage) daardoor kleiner.

Wat zijn uitzonderingen voor het betalen van een hoge eigen bijdrage?

  • Zoals hierboven beschreven: wanneer u gebruik maakt van het volledig pakket thuis of persoonsgebonden budget (PGB), denk aan wonen in een particuliere woonzorglocatie.
  • Wanneer u in een zorginstelling woont en uw partner thuis. Maar let op: wanneer u niet getrouwd bent of geregistreerd partner, of AOW ontvangt voor ongehuwden, dan heeft u voor de berekening van de eigen bijdrage geen partner en blijft u de hoge eigen bijdrage betalen.
  • Wanneer u regelmatig kosten maakt voor de opvoeding van een kind.

Hoe bereken je de eigen bijdrage voor het verpleeghuis?

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent en int de eigen bijdrage voor de zorg vanuit de WLZ. Op de website van CAK vindt u een rekentool waarmee u in een inschatting krijgt van de eigen bijdrage. Let op, het gaat om een inschatting. 


3. Rekentool CAK, welke gegevens hebt u nodig voor een proefberekening? 

Voor de berekening van de eigen bijdrage gebruikt het CAK uw gegevens van 2 jaar terug, op 1 januari. Bijvoorbeeld: voor de berekening van de eigen bijdrage voor 2024 wordt gekeken naar uw inkomen en eigen vermogen op 1 januari 2022. 

  • Uw verzamelinkomen 

Het verzamelinkomen vindt u op uw aangifte inkomstenbelasting voor de belastingdienst. Het is het totaal van uw jaarinkomen uit box 1, 2 en 3. In box 1 vallen uw inkomsten uit werk, een uitkering of uw eigen woning. In box 2 vallen uw inkomsten uit aandelen of dividenden (van toepassing wanneer u een aanmerkelijk belang in een vennootschap of coöperatie hebt), en in box 3 vallen uw opbrengsten uit sparen en beleggen. Hebt u geen aangifte inkomstenbelasting gedaan, dan is er alleen een belastbaar loon bekend. De belastingdienst geeft deze gegevens door aan het CAK.

  • Vermogen

Voor de berekening van de eigen bijdrage kijkt het CAK ook naar vermogen. Het is het eigen vermogen in box 3 (spaargeld, aandelen of een tweede woning).

Hoeveel spaargeld mag ik hebben wanneer ik naar het verpleeghuis ga in 2024? 

Het is een veel gestelde vraag. Er wordt gewerkt met een toetsbedrag. Voor alleenstaanden is het toetsbedrag in 2024 € 31.747,- en met partner € 63.494,-. Hebt u meer vermogen dan het toetsbedrag, dan telt dit mee voor de berekening van uw eigen bijdrage. In 2024 telt 4% van uw vermogen boven het toetsbedrag mee voor de berekening van de eigen bijdrage. 

Berekenen van uw eigen bijdrage 

U vult in de rekentool van het CAK een aantal gegevens in. Als eerste vult u in voor welk jaar u de bijdrage wilt berekenen. Wanneer u op zoek bent naar een particuliere zorginstelling, kiest u vervolgens voor ‘Hulp of zorg thuis’, en daarna voor ‘Volledig Pakket Thuis’. Voor een verblijf in een regulier verpleeghuis kiest u voor ‘Zorg in een instelling’. 

U vult uw persoonsgegevens en financiële gegevens in, zoals uw verzamelinkomen en vermogen, en dat van uw eventuele partner. Hebt u een eenmalige vergoeding voor letselschade ontvangen die meetelt bij het vermogen in box 3, dan kunt u dit bedrag invullen, het wordt dan afgetrokken van uw vermogen. Op basis van uw geboortedatum, en die van uw eventuele partner, wordt berekend of u recht heeft op de korting niet- pensioengerechtigde leeftijd. 

Met behulp van deze rekentool van het CAK kunt u een inschatting krijgen van de eigen bijdrage. Komt u er niet helemaal uit, kijk dan ook eens bij veel gestelde vragen op de website van het CAK.  

Lees meer over de Wet Langdurige Zorg of het wat er komt kijken bij het regelen van zorg


4. Verzorgingshuizen en verpleeghuizen vergelijken

Weet u nog niet precies waar u zou kunnen wonen met zorg? Op deze website vindt u een overzicht van verzorgingshuizen en verpleeghuizen bij u in de buurt. Van een verzorgingshuis, tot een verpleeghuis voor ouderen met dementie, of een verpleeghuis gericht op lichamelijke zorg

Praktische info

Terug naar boven