Opname in een zorginstelling en geldzaken

in samenwerking met Zicht op Geld

Wanneer uw partner of ouder naar een verpleeghuis gaat, moet er vaak veel geregeld worden. Ook op financieel gebied moeten er keuzes gemaakt worden. Dit kan best overweldigend zijn, zeker omdat er veel organisaties en regels zijn om rekening mee te houden. 

In dit artikel bespreken we waar u aan moet denken wat betreft financiën bij een opname in het verpleeghuis. U kunt hulp en advies krijgen bij het regelen van het papierwerk en de financiën van Zicht op Geld. Dit kan u flink wat geld besparen. Verderop in dit artikel leest u wat zij voor u kunnen betekenen. 

Eigen bijdrage volgens Wet Langdurige Zorg (Wlz)

Vanaf het moment dat er een CIZ-indicatiebesluit voor Wlz-zorg is én er Wlz-zorg wordt ontvangen, betaalt u een eigen bijdrage voor de Wlz. De eigen bijdrage wordt geïncasseerd door het CAK, het Centraal Administratie Kantoor. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van een aantal zaken zoals het type Wlz-zorg dat u ontvangt, of er een partner is en hoeveel inkomen en vermogen er twee jaar geleden was. 

Vermogen en eigen woning

Bij de berekening van de eigen bijdrage Wlz wordt rekening gehouden met het vermogen in box 3. Er is een vrijstelling voor het vermogen van € 31.747 per persoon (in 2024) voor de eigen bijdrage Wlz. Wanneer er meer vermogen is dan telt 4% hiervan mee als inkomen voor de eigen bijdrage Wlz. Het vermogen in box 3, boven de vrijstelling box 3 van € 57.000 per persoon, telt mee in het verzamelinkomen voor de inkomstenbelasting. En een hoger inkomen betekent een hogere eigen bijdrage Wlz. Is er vermogen boven de box 3 vrijstelling dan verhoogt dit vermogen de eigen bijdrage Wlz dus twee keer. 

Als na de opname in een zorginstelling er een eigen woning leeg achter blijft, dan valt de woning op een gegeven moment in box 3. Dit box 3 moment is gelukkig vaak enkele jaren uit te stellen. Na verkoop van de eigen woning komt de verkoopopbrengst meestal op de bankrekening te staan en telt dit mee als vermogen in box 3. Hierdoor kan de eigen bijdrage Wlz flink hoger worden. Dit kan voorkomen worden door bijvoorbeeld het vermogen te schenken aan de (klein)kinderen. Bekijk dan wel goed of u niet meer schenkbelasting gaat betalen dan het voordeel op de eigen bijdrage Wlz.

AOW

Is er een partner en ontvangt u beide AOW, dan ontvangt u een brief van de SVB. In deze brief wordt de keuze voorgelegd om de AOW om te zetten van gehuwd naar alleenstaand. Dat lijkt aantrekkelijk omdat u dan samen circa € 900,- meer AOW ontvangt, maar deze keuze heeft ook invloed op de eigen bijdrage voor de Wlz en WMO, toeslagen, inkomstenbelasting en mogelijk de uitkeringen van het pensioenfonds. Een verkeerde keuze kan al snel duizenden euro’s per maand nadeel opleveren. Een belangrijke beslissing dus, maar het is geen gemakkelijke berekening. 

Toeslagen

Wijzigingen in inkomen, vermogen en woonsituatie zijn altijd belangrijk om door te geven bij Belastingdienst Toeslagen. Dit voorkomt dat u eventueel na afloop van het jaar moet terugbetalen. Bij een opname in een verpleeghuis speelt een aantal zaken. 

Wanneer degene die opgenomen wordt in een verpleeghuis de gezamenlijke huurtoeslag ontvang en er een partner thuis blijft wonen, dan heeft dit invloed op de huurtoeslag. Is er nog geen adreswijziging bij de gemeente doorgegeven, dan blijft de huurtoeslag berekend op het gezamenlijke inkomen. Terwijl de huurtoeslag mogelijk hoger wordt als deze wordt berekend op één inkomen.
Wanneer de adreswijziging wel is doorgegeven bij de gemeente dan zal de huurtoeslag vervallen omdat er op het nieuwe adres geen recht is op huurtoeslag. De achterblijvende partner moet dan niet vergeten om op eigen naam huurtoeslag aan te vragen.

Dit is één voorbeeld, maar zo zijn er meer regelingen rondom de toeslagen die spelen bij een opname in een verpleeghuis. 

Zorgverzekering

De basisverzekering is voor iedereen verplicht en kan niet opgezegd worden. Maar het kan zijn dat de aanvullende zorgverzekering niet meer nodig is. Het is goed om dit wel eerst met de zorginstelling te overleggen. Bij opname in een particuliere zorginstelling moet je namelijk vaak je eigen huisarts en tandarts houden. Een aanvullende tandverzekering kan dan bijvoorbeeld wel voordelig zijn. Terwijl bij een reguliere zorginstelling de kosten voor de tandarts en fysiotherapeut vaak vanuit de Wlz worden vergoed en dan is een aanvullende zorgverzekering mogelijk niet meer nodig.

Wat Zicht op Geld voor u kan betekenen 

Wanneer u hulp nodig hebt bij de financiën, kunt u contact opnemen met Zicht op Geld. Zij ontzorgen u bij een verpleeghuisopname met financieel advies en het regelen van papierwerk. Dat kan u rust geven in roerige tijden. Zicht op Geld werkt op basis van ‘no cure- no pay’. Dat maakt de dienstverlening voor iedereen betaalbaar. De adviseurs werken in heel Nederland. 

Speciaal voor senioren waarbij één partner wordt opgenomen in een verpleeghuis en de andere partner thuis blijft wonen, bieden zij de dienst Financieel Ontzorgd aan. Blijft er na de opname géén partner thuis wonen en blijft de eigen woning leeg achter, dan is er de dienst Vermogensadvies bij verpleeghuisopname

Financieel Ontzorgd, wanneer uw partner wordt opgenomen in een verpleeghuis

Als uw partner wordt opgenomen in een verpleeg- of verzorgingshuis is dat vaak een verdrietige periode. Er komt veel op u af, want er moet flink wat geregeld worden. Een adviseur van Zicht op Geld bekijkt wat voor invloed de verschillende regelingen hebben op de eigen bijdrage en het inkomen. Zij zetten alles op een rijtje waardoor u zeker weet dat uw financiën goed geregeld zijn. Zij helpen bij:

 • AOW en pensioen
 • Eigen bijdrage CAK
 • Belastingen
 • Zorgtoeslag en huurtoeslag
 • Zorgverzekering en andere verzekeringen

Wetten en regels zijn ingewikkeld en veranderen regelmatig. Zicht op Geld is op de hoogte van alle actuele procedures en zoekt alles voor u uit. Zij onderzoeken het lopende jaar, het komende jaar en de voorgaande jaren. Want soms kunnen regelingen met terugwerkende kracht worden aangevraagd. Zij verzorgen al het papierwerk zodat u tijd en energie overhoudt voor uw dierbare. Daardoor hebt u zicht op geld en dat ontzorgt bij verpleeghuisopname, in ieder geval op financieel vlak.

Gemiddeld levert het advies van Zicht op Geld € 7.000 per jaar op voor hun klanten. Het voordeel is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. 

Een adviseur van Zicht op Geld komt bij u thuis voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Als u het prettig vindt om een bekende of één van uw kinderen bij het gesprek aanwezig te laten zijn, dan is diegene ook van harte welkom. Tijdens het gesprek wordt u rustig uitgelegd wat de werkwijze is, wat u kunt verwachten en hoe een adviesrapport wordt opgesteld.

Zicht op Geld werkt op basis van ‘no cure no pay’. Dit betekent dat als er geen financieel voordeel gevonden wordt, u geen factuur krijgt. Zo komt u niet voor vervelende verrassingen te staan. Pas als er profijt voor u is, betaalt u een vergoeding. Dat is een vast percentage, 20% inclusief btw, over het voordeel dat Zicht op Geld in de komende 12 maanden kan realiseren, inclusief eventueel voordeel over de voorgaande jaren. De vergoeding is éénmalig, maar uw voordeel loopt nog door in de jaren hierna.

Mochten beide partners nog niet pensioengerechtigd zijn, dan geldt een ander percentage, namelijk 40% inclusief btw. Dit tarief is hoger omdat het voordeel vaak wat kleiner is en de adviseurs wel evenveel tijd besteden aan het financiële advies.

Wanneer u besluit om de hulp van Zicht op Geld in te schakelen, kunt u het volgende verwachten: 

 • Zij berekenen wat het maximale voordeel is.
 • U ontvangt een persoonlijk, duidelijk adviesrapport. Zodat u precies weet hoe het financiële plaatje eruitziet. 
 • Zij geven de wijzigingen door bij de instanties.
 • Zij zorgen ervoor dat u niet teveel betaalt of te weinig ontvangt.
 • Zij stellen de verzoek- en bezwaarschriften op.
 • Zij houden de voortgang in de gaten en houden u op de hoogte.
 • U kunt rechtstreeks terecht bij uw eigen adviseur voor vragen en opmerkingen.

Vermogensadvies, wanneer er geen partner (meer) is. 

Is er geen partner (meer)? Dan is de dienst Financieel Ontzorgd niet mogelijk, maar kan Zicht op Geld wél helpen met Vermogensadvies. Het gaat vaak om een eigen woning die leeg achterblijft na de verpleeghuisopname. Vragen die dan langs komen zijn: hoeveel eigen vermogen kun je hebben bij opname, hoe zit het met schenk- en erfbelasting, wat is de invloed op de eigen bijdrage Wlz? Zo zijn er nog veel meer vragen waar u tegenaan kunt lopen, vragen waarover Zicht op Geld u graag adviseert. 

Een adviseur brengt alles in kaart zodat het eigen vermogen optimaal beschermd wordt. Het CAK bepaalt de eigen bijdrage door onder andere te kijken naar het inkomen en vermogen. Wat de berekening ingewikkeld maakt, is dat de peildatum twee jaar teruggaat. Daarnaast is het goed om te weten hoe de Belastingdienst omgaat met de waarde van het huis.

 • Zicht op Geld maakt een persoonlijk financieel advies, waardoor de familie inzicht krijgt in de consequenties van de verschillende keuzes op de diverse belastingen (inkomsten-, schenk- en erfbelasting) en op de eigen bijdrage Wlz.
 • Zij laten zien welke mogelijkheden er zijn om de eigen bijdrage zo laag mogelijk te houden.
 • Zij maken inzichtelijk wat het kost om het vermogen te schenken of te erven.
 • Zij adviseren hoe je kunt besparen op de erfbelasting.

Zicht op Geld verkoopt geen financiële producten. U weet dus zeker dat u onafhankelijk advies krijgt.

De vergoeding voor het persoonlijke financieel advies is € 695 inclusief BTW als er geen testament is en € 795 inclusief BTW als er wel een testament is. Een testament is voor iedereen weer anders. Hierdoor is er meer tijd nodig om de situatie rondom de erfenis vast te stellen. Vandaar het verschil in tarief.
Deze tarieven zijn op basis van een online adviestraject met videobellen. Als u graag wilt dat de adviseur bij u thuis aan tafel het kennismakings- en adviesgesprek doet, dan geldt hiervoor in totaal een toeslag van € 95 inclusief BTW.

Praktische info

Terug naar boven