Kenmerken van een regulier verpleeghuis

Op Filica vindt u reguliere en particuliere woonzorg in heel Nederland. Hier leest u wat de kenmerken zijn van een regulier verpleeghuis. Op deze website kunt u alle reguliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen in Nederland vinden. 

Veel variatie in verpleeghuizen

Een reguliere zorgorganisatie heeft vaak meerdere locaties. Deze locaties kunnen echt van elkaar verschillen. Er zijn grootschalige locaties met veel bewoners en faciliteiten, maar ook steeds vaker ontwikkelen reguliere zorgorganisaties kleinschalig wonen. Daarnaast komen er nieuwe locaties bij en worden oudere verpleeghuizen verbouwd of vervangen door nieuwbouw. 

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg moet aan wettelijke eisen voldoen. Deze eisen zijn voor reguliere en particuliere woonzorg gelijk. In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vastgelegd wat we verstaan onder goede zorg en wat u mag verwachten van verpleeghuiszorg. Jaarlijks evalueert een zorginstelling de kwaliteit en wordt er een kwaliteitsplan geschreven voor het nieuwe jaar. Op Filica vindt u, indien aanwezig, bij elke locatie een directe link naar het kwaliteitsjaarverslag. 

Veel deskundigheid

Door de grootte van de organisatie hebben reguliere verpleeghuizen veel deskundigheid in huis. U kunt daarbij denken aan een maatschappelijk werker, specialist ouderengeneeskunde of verpleegkundig specialist. Ook is er vaak ruimte voor bijvoorbeeld revalidatie en palliatieve zorg. 

Eigen bijdrage verzorgingshuis en verpleeghuis

Alleen bij reguliere instellingen is het volledige pakket van WLZ-zorg met verblijf in natura mogelijk (WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg). Vanuit dit pakket worden zowel de zorg, het verblijf en de medische behandelingen betaald. U betaalt een eigen bijdrage voor de zorg, afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) berekent uw eigen bijdrage en stuurt u maandelijks een factuur.

Wanneer u in een zorginstelling gaat wonen betaalt u in de eerste vier maanden altijd de lage eigen bijdrage. Daarna betaalt u meestal de hoge eigen bijdrage. Er zijn een paar uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer uw partner nog thuis woont. Er is een maximumbedrag voor de hoge eigen bijdrage. U betaalt in 2024 nooit meer dan € 2.887,40 hoge eigen bijdrage per maand.

Wilt u meer weten over de eigen bijdrage en kosten voor een verpleeghuis, lees dan verder over het betalen van een eigen bijdrage voor het verpleeghuis

Benieuwd welke reguliere verpleeghuizen en verzorgingshuizen er bij u in de buurt zijn? 

Praktische info

Terug naar boven