Wat is een particulier verpleeghuis?

Er zijn verschillen tussen particuliere en reguliere woonzorg. We hebben de kenmerken van een particulier verzorgingshuis op een rijtje gezet.

Vergelijk particuliere verzorgingshuizen en verpleeghuizen bij u in de buurt. 

Kleinschalig wonen voor ouderen

De meeste particuliere verzorgingshuizen zijn kleinschalig. Daardoor woont u in een klein gezelschap en is er veel persoonlijke aandacht. Er is ruimte voor privacy, maar ook voor gezelschap in een huiselijke setting. Er wordt vaak een hoog niveau van service en gastvrijheid nagestreefd. Van medewerkers vraagt deze kleinschalige setting een andere benadering, waarbij zij vaak zelfstandiger en meer allround werken. 

Kwaliteit van zorg

De kwaliteit van zorg moet aan wettelijke eisen voldoen. Deze eisen zijn voor reguliere en particuliere woonzorg gelijk. In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is vastgelegd wat we verstaan onder goede zorg en wat u mag verwachten van verpleeghuiszorg. Jaarlijks evalueert een zorginstelling de kwaliteit en wordt er een kwaliteitsplan geschreven voor het nieuwe jaar. Op Filica vindt u, indien aanwezig, bij elke locatie een directe link naar het kwaliteitsjaarverslag. 

Zorg in een particulier verpleeghuis

Aan de zorg die geboden wordt bij particulier verzorgingshuis of verpleeghuis zit mogelijk een bovengrens. De organisatie is vaak klein. Het kan voorkomen dat zware of complexe zorg niet geleverd kan worden. Een verhuizing naar een regulier verpleeghuis is dan alsnog noodzakelijk. Een particuliere zorglocatie gaat wel vaak samenwerkingen aan om zoveel mogelijk expertise te kunnen bieden. 

Kosten particulier verzorgingshuis of verpleeghuis

In een particulier verzorgingshuis is wonen en zorg altijd gescheiden. De kosten zijn vaak verdeeld in huur, servicekosten en zorgkosten. Een deel van de particuliere woonzorg richt zich expliciet op het hogere segment. Huur- en servicekosten varieren dan van € 2000,-  tot € 5000,-  per maand. Maar er komen steeds meer particuliere initiatieven die gericht zijn op ouderen met een (hoog) middeninkomen en een aantal richt zich op senioren met een laag inkomen of alleen AOW. 

In een particulier verpleeghuis wordt u gezien als zelfstandig bewoner. U krijgt zorg vanuit de WLZ (Wet Langdurige Zorg) via het VPT (volledig pakket thuis) of PGB (Persoons Gebonden Budget). Iedereen die zorg krijgt vanuit de WLZ betaalt een eigen bijdrage, gebaseerd op uw inkomen en vermogen. Er bestaat een lage en een hoge eigen bijdrage.

De eerste vier maanden in een zorginstelling betaalt u altijd de lage eigen bijdrage, in 2024 maximaal €1052,20 per maand. De hoge eigen bijdrage bedraagt in 2024 maximaal €2887,40 per maand. De maximale lage eigen bijdrage voor een PGB bedraagt €880,40 per maand. Bij gebruik van het VPT of PGB in een particuliere instelling blijft u na vier maanden een lage eigen bijdrage betalen, anders dan in een reguliere instelling. Wanneer u veel eigen vermogen hebt, wordt het verschil in kosten tussen particulier en regulier aanbod daardoor kleiner. Lees meer over de eigen bijdrage voor de WLZ in 2024

Een particulier verzorigngshuis wordt ook wel een prive verzorgingshuis genoemd. 

Vind een particulier verzorgingshuis bij u in de buurt.

Foto: Residence Haganum in Den Haag 

Praktische info

Terug naar boven