Naar het verzorgingshuis of verpleeghuis met zorgprofiel 4 (VV4), kan dat nog? 

Ouderen met een zorgindicatie 4 voor de Wet Langdurige Zorg (beschut wonen met intensieve begeleiding en uitgebreide verzorging) konden terecht in het verpleeghuis of verzorgingshuis. Maar reguliere verpleeghuizen richten zich steeds meer op zwaardere zorgvragen. 

Het verzorgingshuis, toen en nu.. 

Na de Tweede Wereldoorlog bouwt Nederland flink aan de verzorgingsstaat. Er komt een sociaal minimum door de invoering van de AOW, en iedereen kan naar het bejaardentehuis. Het aantal ouderen groeit in de jaren zestig enorm. In 1963 wordt de ouderenzorg gereguleerd met de komst van de Wet op de Bejaardenoorden. Ouderen worden gestimuleerd om naar het bejaardenhuis te gaan en daarmee ook ruimte te maken voor jonge gezinnen. 

In 1968 wordt de AWBZ ingevoerd, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Het doel is om de gehele bevolking te verzekeren tegen het risico van bijzondere ziektekosten, zoals het verblijf in een verpleeghuis. Verzorgingshuizen en verpleeghuizen worden dan bijna volledig gefinancierd vanuit de AWBZ. 

Maar als de wachtlijsten oplopen stelt de overheid het beleid bij. Alleen als er een lichte zorgvraag is, kunnen ouderen naar het bejaardentehuis. Eind jaren tachtig komt er een subsidieregeling waarmee zorginstellingen extramurale zorg (buiten de muren) kunnen leveren. Zo ontstaat geleidelijk verpleegzorg thuis. 

De zorgkosten blijven stijgen en de overheid beslist tot versobering van de ouderenzorg. Voor ouderen met een lichte zorgvraag is geen plek meer in een door de overheid gefinancierd verzorgingshuis. De sluiting van vele verzorgingshuizen is het gevolg. In 2015 wordt de WLZ ingevoerd, die de AWBZ vervangt. 

Ontwikkelingen in de ouderenzorg 

Op dit moment is de ouderenzorg nog steeds volop in beweging. Het aantal ouderen groeit en er is tekort aan medewerkers in de zorg. Hoewel je eerder nog wel met een zorgprofiel 4 (VV4) naar een regulier verpleeghuis kon, wordt langzaamaan het beleid dat je met zorgprofiel VV4 thuis zorg krijgt, tenzij een (tijdelijke) opname noodzakelijk is. De zorg thuis moet wel doelmatig en verantwoord georganiseerd kunnen worden. 

Wat zijn dan de mogelijkheden voor ouderen met zorgprofiel 4? 

  • Thuis wonen met zorg via het VPT (Volledig Pakket Thuis)

Wanneer thuiszorg niet meer voldoende is, kunt u kijken naar de mogelijkheden voor een VPT. Steeds meer zorglocaties bieden in de omgeving een Volledig Pakket Thuis. Naast verpleging en verzorging ontvangt u dan begeleiding (individueel of in een groep), ondersteuning in het huishouden en maaltijden. Ook kan er tijdelijk logeeropvang geregeld worden en regelt de zorgorganisatie eventueel vervoer van en naar de dagbegeleiding of dagbehandeling. Om dit mogelijk te maken wordt er bijvoorbeeld ook gekeken naar mogelijke ondersteuning van mantelzorgers en de inzet van hulpmiddelen en thuiszorgtechnologie.

Het VPT valt onder de WLZ (Wet Langdurige Zorg). Hiervoor hebt u een zorgindicatie nodig. Dat is anders dan de wijkverpleging. Wijkverpleging is echt handelingsgerichte zorg en wordt gefinancierd via de Zorgverzekeringswet.  

Hebt u hulp nodig bij het regelen van langdurige zorg? Lees wat een cliënt ondersteuner, mantelzorg makelaar of casemanager dementie voor u kan betekenen. 

  • Bekijk de mogelijkheden voor een geclusterde woonvorm, waar u kunt wonen met een PGB, MPT (modulair pakket thuis) of VPT. 

Bij geclusterde woonvormen is wonen en zorg gescheiden. Steeds meer reguliere zorgorganisaties onderzoeken de mogelijkheden om VPT te bieden in een geclusterde woonvorm of bieden het al. Particuliere verzorgingshuizen zijn ook geclusterde woonvormen. U betaalt huur en servicekosten aan de organisatie, u woont zelfstandig, en ontvangt zorg via het PGB of VPT. Bij particuliere woonzorg denkt u misschien al snel aan luxe verzorgingshuizen, zoals Domus Valuas of Claris Zorggroep. Huurprijzen inclusief servicekosten vanaf € 3500,- per maand. Prachtige zorgvilla’s op mooie locaties. De laatste jaren is er een groter aanbod ontstaan. Bijvoorbeeld Warm Hart Zorghuizen of De Zorg van Toen. Woonkosten variëren per locatie, tussen €1800,- en €3000,- per maand. Dagelijks Leven opent ook steeds meer locaties en geeft aan betaalbaar te zijn voor iedereen. De prijs voor studio inclusief servicekosten vanaf €853,- per maand. Dagelijks Leven is vooral gericht op zorgprofiel VV5 of hoger, VV4 alleen in bepaalde omstandigheden. Denk ook bij geclusterde woonvormen nog wel aan de eigen bijdrage voor de zorg via het CAK. Lees meer over de kosten voor de eigen bijdrage van de WLZ

Een ander mooi voorbeeld van een nieuw concept als antwoord op het nieuwe verzorgingshuis is de dienstbode van Aafje. Ouderen kunnen zelfstandig blijven wonen in hun flat, en ontvangen zorg thuis via het PGB. Een vast team van medewerkers is 24/7 aanwezig op een locatie. Ook voor kleine hulpvragen kunnen bewoners bij de dienstbode terecht. Daarnaast is er een huiskamer voor het sociale aspect, aangeboden in samenwerking met de woningcorporatie. 

Praktische info

Terug naar boven