Tijdelijk verblijf

U bent opzoek naar een zorginstelling waar u voor een korte periode kunt verblijven met zorg. Dat kan verschillende redenen hebben, van respijtzorg tot eerstelijnsverblijf (ELV). Let op: veel verpleeghuizen hebben één of meerdere kamers of appartementen voor tijdelijk verblijf, maar door een toenemende vraag naar tijdelijk verblijf zijn deze niet altijd beschikbaar.  

Respijtzorg

Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid om weer even op adem te komen. De zorg wordt tijdelijk overgenomen. Respijtzorg hoeft trouwens niet altijd verblijf in een zorginstelling te betekenen, het kan ook gaan om dagbesteding of ondersteuning thuis. Welke instelling u kan helpen met het regelen van respijtzorg hangt af van uw situatie, en de manier waarop de zorg nu geregeld is. Een handige wegwijzer op MantelzorgNL helpt u op weg.

Overbruggingszorg

We spreken van overbruggingszorg als u op een wachtlijst staat voor een zorginstelling, maar daar nog niet terecht kunt. U hebt al een indicatie voor de WLZ. Bij overbruggingszorg kunt u zorg thuis krijgen, of tijdelijk in een andere zorginstelling verblijven. 

Eerstelijnsverblijf (ELV), laag complex

  • Uw gezondheidssituatie thuis verandert zodat u niet meer zelfstandig thuis kunt blijven wonen.
  • U wordt ontslagen uit een instelling waar u medische zorg krijgt, bijvoorbeeld na een operatie in het ziekenhuis, maar uw huisarts vindt het niet verantwoord dat u al naar huis gaat.
  • De medische zorg die u nodig heeft is thuis niet goed te organiseren.

Eerstelijnsverblijf (ELV), hoog complex

De voorwaarden zijn gelijk aan eerstelijnsverblijf laag complex, maar de aard van de zorgvraag is complexer. Het gaat vaak om meerdere, elkaar beïnvloedende aandoeningen of beperkingen. U heeft tijdelijke intensieve zorg, begeleiding en persoonlijke verzorging nodig.

 

Tijdens een revalidatie verblijft u ook voor een korte periode in een zorginstelling, deze locaties vindt u onder revalidatie

Filica heeft ook verzorgingshuizen, verpleeghuizen voor dementiezorg en verpleeghuizen voor lichamelijke zorg in kaart gebracht. 

Terug naar boven