Betekenis van de Wet Langdurige Zorg

Betekenis WLZ

WLZ staat voor Wet Langdurige Zorg. Tot 2015 was er de AWBZ, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, de WLZ vervangt deze wet. In deze wet is zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening geregeld. Wanneer u blijvend 24 uur per dag zorg nodig hebt, worden deze kosten niet vergoed vanuit de zorgverzekering, maar vanuit de WLZ, de Wet Langdurige Zorg. 

Vind een verzorgingshuis of verpleeghuis waar u kunt wonen met een WLZ indicatie. 

WLZ indicatie aanvragen 

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bepaalt of u in aanmerking komt voor zorg vanuit de Wet Langdurige Zorg. Er zijn voorwaarden verbonden aan het krijgen van WLZ zorg: 

  • U hebt continu toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid nodig. 
  • Het moet duidelijk zijn dat u voor altijd zorg nodig zult blijven hebben.
  • U moet voldoen aan de grondslag (soort ziekte of beperking).

De zes grondslagen van de Wet Langdurige Zorg zijn een somatische (lichamelijke) ziekte, psychogeriatrische aandoening (zoals dementie), lichamelijke of verstandelijke beperking, zintuiglijke beperking of een psychische aandoening. 

Het kan zijn dat u zware zorg nodig heeft, maar dat deze zorg toch niet onder de Wet Langdurige Zorg valt. Bijvoorbeeld als u nog even kunt wachten op hulp, zonder dat er daardoor grote problemen ontstaan, of wanneer het nog niet duidelijk is of u de rest van uw leven zorg nodig zult hebben. 

U kunt een WLZ indicatie aanvragen bij het CIZ.

Zorgindicatie WLZ ontvangen

Het CIZ stuurt u na beoordeling een indicatiebesluit. Daarin staat hoeveel en welke zorg u nodig heeft. U ontvangt daarbij uw zorgprofiel en vanaf welke datum u recht hebt op deze zorg. Met een WLZ indicatie kunt u zorg krijgen in een verpleeghuis. 

Afhankelijk van uw situatie is het ook mogelijk om de zorg thuis te ontvangen. Dit kan wanneer de thuissituatie geschikt is om verantwoord en doelmatig zorg te ontvangen. Dat wil zeggen dat het veilig is, er voldoende toezicht is en de zorg niet (veel) duurder is dan dezelfde zorg in een verpleeghuis. 

Hoe lang is een WLZ indicatie geldig?

Wanneer u een WLZ aanvraag hebt ingediend en een indicatie voor WLZ hebt ontvangen, geldt deze voor de rest van uw leven. Alleen wanneer uw situatie zo verbetert dat u niet meer aan de criteria voldoet, is bespreekbaar om terug te gaan naar langdurige zorg via zorgverzekeraar of gemeente. 

Overgang naar WLZ, laat u goed informeren 

Het kan zijn dat u al zorg ontvangt via de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) of de ZVW (Zorgverzekeringswet). Om de overgang naar de WLZ soepel te laten verlopen kunt u hulp inschakelen van uw casemanager dementie of cliëntondersteuner. Zij kijken met u mee wat er voor u verandert en waar u aan moet denken. Bijvoorbeeld: voor zorg vanuit de WLZ betaalt u een eigen bijdrage, anders dan voor bijvoorbeeld wijkverpleging.

  • De WMO wordt georganiseerd door de gemeente en biedt ondersteuning om zo lang mogelijk thuis te kunnen wonen. Denk aan huishoudelijke hulp, dagbesteding, vervoer, hulpmiddelen en woningaanpassingen. De eigen bijdrage is maximaal €19,- per maand.
  • Wijkverpleging wordt betaald vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Daarvoor betaalt u geen eigen bijdrage.
  • Voor de WLZ betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van uw inkomen en vermogen.

Wanneer u kiest voor Zorg in Natura vanuit de WLZ, regelt het zorgkantoor uw zorg. Het kan dan zijn dat uw zorgaanbieder verandert, wanneer uw huidige zorgaanbieder geen contract heeft met het zorgkantoor. Bij de keuze voor een PGB (Persoons Gebonden Budget) kiest u zelf een aanbieder. 

Elke situatie is anders, laat u daarom goed informeren. 

Bekijk een korte video met uitleg over de WLZ of lees meer over het verschil tussen een PGB en Zorg in Natura

Praktische info

Terug naar boven