Samen met uw partner verhuizen naar een verpleeghuis?

Wanneer de gezondheid van u of uw partner achteruit gaat, komt er veel op u af. Welke mogelijkheden zijn er als een van beide verpleeghuiszorg nodig heeft, en thuis wonen niet meer gaat?

Kunt u meeverhuizen met uw echtgenoot naar een zorginstelling?

Ja, die mogelijkheid is er. In de WLZ (Wet Langdurige Zorg) staat het volgende: De echtgenoot van een persoon met een somatische of psychogeriatrische aandoening die recht heeft op zorg en in een instelling verblijft, heeft recht op verblijf in dezelfde instelling. (bron) Als partner heeft u dus het recht om mee te verhuizen zonder dat u zelf een Wlz-indicatie heeft. Wanneer uw echtgenoot overlijdt, dan wel vertrekt naar een andere instelling, behoudt u het recht om in de zorginstelling blijven wonen. 

Wel of niet meeverhuizen? 

Wanneer u jarenlang samen hebt geleefd en gewoond is het moeilijk voor te stellen om niet meer bij elkaar te wonen. Om een goede afweging te kunnen maken kunt u hulp inschakelen van het zorgkantoor in uw regio, casemanager dementie, mantelzorgmakelaar of cliëntondersteuner. Zij kunnen advies geven over de mogelijkheden en met u meedenken. 

Samenblijven betekent voor de gezonde partner ook wonen in een omgeving waar meer mensen wonen met een lichamelijk of psychogeriatrische aandoening. Het is goed om u af te vragen of u dat wilt. Als u meeverhuist is het goed om zelf ook buitenshuis activiteiten te blijven ondernemen. 

Wanneer uw partner naar een gesloten afdeling verhuist, kunt u meestal niet meeverhuizen. Het kan ook zijn dat u dan moet verhuizen naar een kleiner appartement voor één persoon. 

Waar kunt u samen met uw partner wonen met zorg? 

Veel locaties hebben appartementen voor echtparen. Het kan wel voorkomen dat er op dit moment geen kamer of appartement beschikbaar is bij de locatie van uw keuze. Bijvoorbeeld omdat er een wachtlijst is. Afhankelijk van uw situatie kunt u dan een aantal opties overwegen. 

  • Er kan tijdelijk extra zorg thuis geregeld worden, dit heet overbruggingszorg. Het zorgkantoor kan u hierover informeren. 
  • Uw partner verhuist alvast voor een tijdelijk verblijf naar de locatie van uw keuze, en u sluit aan wanneer er plaats is voor u beide.  
  • U zoekt verder naar een ander huis, dat misschien iets verder weg ligt. Wanneer u zoekt op woonplaats of postcode, laat Filica alle verpleeghuizen in de buurt zien, inclusief de afstand. Zo kunt u eenvoudig verpleeghuizen vergelijken. Hoewel particuliere verpleeghuizen over het algemeen niet voor iedereen zijn weggelegd, zijn ze vaak wel goed ingericht op het samenwonen van echtparen. Ook kunt u denken aan een verpleeghuis, waar een apartementencomplex naast ligt. Zo woont u toch dicht bij elkaar. 

Hoe zit het met de financiën?

De meeverhuisde partner betaalt, net als de geïndiceerde partner, een eigen bijdrage WLZ voor het wonen. Het CAK stelt de hoogte van de bijdrage vast en legt de bijdrage op. Als u op een later moment zelf ook zorg nodig heeft, moet u dat apart aanvragen. Afhankelijk van uw zorgvraag, regelt u dit bij de gemeente (WMO), de zorgverzekeraar (Zorgverzekeringswet) of het zorgkantoor (WLZ).

Praktische info

Terug naar boven